Τηλεφωνικό ραντεβού

Το ραντεβού σας δεν μπόρεσε να καταχωρηθεί. Προσπαθήστε ξανά.
Το αίτημα για το ραντεβού σας ολοκληρώθηκε επιτυχώς.

Τηλεφωνικό ραντεβού με την ΙΩΝΙΚΗ Renewables:

Σας ενημερώνουμε πως το γραφείο μας θα παραμείνει κλειστό έως και τις 21 Αυγούστου. Μπορείτε να αιτηθείτε τηλεφωνικό ραντεβού εδώ και θα σας εξυπηρετήσουμε με την επιστροφή μας από τις 22 Αυγούστου. Ευχαριστούμε πολύ. 

Το πεδίο κινητό πρέπει να περιέχει 10 ψηφία και να περιλαμβάνει τον κωδικό χώρας χωρίς τη χρήση +/0 (π.χ. 69xxxxxxxx για την Ελλάδα)
?