___________
#16

Φωτοβολταϊκό σύστημα 10kW σε οικία στην Νέα Κεσσάνη Ξάνθης

To έργο αφορούσε την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος 9,9kW σε δώμα στην περιοχή της Νέας Κεσσάνης Ξάνθης. Για καλύτερη εκμετάλλευση του χώρου τοποθετήθηκαν 45 πάνελ φωτοβολταϊκών της εταιρείας Mage Powertec ονομαστικής ισχύος 220 W έκαστο και για την μετατροπή του συνεχούς ρεύματος σε εναλλασσόμενο χρησιμοποιήθηκε τριφασικός αντιστροφέας της εταιρείας SMA/SUNNY τύπου TRIPOWER 10.000TL-10.

90 m2
Έκταση

45 πάνελ
τοποθετήθηκαν

2011
έτος κατασκευής

2 μήνες
χρόνος υλοποίησης 

___________
#15

Φωτοβολταϊκό σύστημα 10kW σε οικία επί της οδού Νοταρά στην Ξάνθη

To έργο αφορούσε την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος 9,8kW σε δίρριχτη στέγη επί της οδού Νοταρά στην Ξάνθη. Προς πλήρη εκμετάλλευση του χώρου τοποθετήθηκαν 37 πάνελ φωτοβολταϊκών της εταιρείας Mage Powertec ονομαστικής ισχύος 265 W έκαστο. Για την μετατροπή του συνεχούς ρεύματος σε εναλλασσόμενο χρησιμοποιήθηκε τριφασικός αντιστροφέας της εταιρείας SMA/SUNNY τύπου TRIPOWER 10000TL-10.

89 m2
Έκταση

37 πάνελ
τοποθετήθηκαν

2012
έτος κατασκευής

2 μήνες
χρόνος υλοποίησης 

___________
#14

Φωτοβολταϊκό σύστημα 10kW σε οικία στην περιοχή Αγ. Ανδρέα Καβάλας

To έργο αφορούσε την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος 9,6kW σε πέργκολα στην περιοχή Αγ. Ανδρέα Καβάλας. Προς πλήρη εκμετάλλευση του χώρου τοποθετήθηκαν 35 πάνελ φωτοβολταϊκών της εταιρείας Mage Powertec ονομαστικής ισχύος 275 W έκαστο. Για την μετατροπή του συνεχούς ρεύματος σε εναλλασόμενο χρησιμοποιήθηκε τριφασικός αντιστροφέας της εταιρείας SMA/SUNNY τύπου TRIPOWER 10000TL-10. Η εγκατάσταση τοποθετήθηκε πάνω σε μεταλλικό στέγαστρο κατασκευασμένο από κοιλοδοκούς.

78,2 m2
Έκταση

35 πάνελ
τοποθετήθηκαν

2011
έτος κατασκευής

2 μήνες
χρόνος υλοποίησης 

___________
#13

Φωτοβολταϊκό σύστημα 10kW σε οικία στην περιοχή Ευμοίρου Ξάνθης

Το έργο αφορούσε την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος 10,07 kW σε δώμα μονοκατοικίας στην περιοχή του Ευμοίρου Ξάνθης. Για καλύτερη εκμετάλλευση του χώρου τοποθετήθηκαν 38 πάνελ φωτοβολταϊκών της εταιρείας Mage Powertec ονομαστικής ισχύος 265 W έκαστο και για την μετατροπή του συνεχούς ρεύματος σε εναλλασόμενο χρησιμοποιήθηκε τριφασικός αντιστροφέας της εταιρείας SMA/SUNNY τύπου TRIPOWER 10.000TL-10.

218 m2
Έκταση

38 πάνελ
τοποθετήθηκαν

2012
έτος κατασκευής

2 μήνες
χρόνος υλοποίησης 

___________
#12

Φωτοβολταϊκό σύστημα 10kW σε οικία στην περιοχή Πανοράματος Ξάνθης

Το έργο αφορούσε την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος 9,9 kW σε δίρριχτη στέγη μονοκατοικίας στην περιοχή του Πανοράματος Ξάνθης. Για καλύτερη εκμετάλλευση του χώρου τοποθετήθηκαν 45 πάνελ φωτοβολταϊκών της εταιρείας Mage Powertec ονομαστικής ισχύος 220 W έκαστο και για την μετατροπή του συνεχούς ρεύματος σε εναλλασόμενο χρησιμοποιήθηκε τριφασικός αντιστροφέας της εταιρείας SMA/SUNNY τύπου TRIPOWER 10.000TL-10.

200 m2
Έκταση

45 πάνελ
τοποθετήθηκαν

2011
έτος κατασκευής

2 μήνες
χρόνος υλοποίησης 

___________
#11

Φωτοβολταϊκό σύστημα 10kW σε οικία στην περιοχή Υδραγωγείου Ξάνθης

Το έργο αφορούσε την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος 9,8 kW σε τετράριχτη στέγη μονοκατοικίας στην περιοχή του Υδραγωγείου Ξάνθης. Για καλύτερη εκμετάλλευση του χώρου τοποθετήθηκαν 37 πάνελ φωτοβολταϊκών της εταιρείας Mage Powertec ονομαστικής ισχύος 265 W έκαστο και για την μετατροπή του συνεχούς ρεύματος σε εναλλασόμενο χρησιμοποιήθηκε τριφασικός αντιστροφέας της εταιρείας SMA/SUNNY τύπου TRIPOWER 10.000TL-10.

100 m2
Έκταση

37 πάνελ
τοποθετήθηκαν

2012
έτος κατασκευής

2 μήνες
χρόνος υλοποίησης  

___________
#10

Φωτοβολταϊκό σύστημα 10kW σε οικία στην Φελώνη Ξάνθης

To έργο αφορούσε την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος 9,8 kW σε τετράριχτη στέγη μονοκατοικίας στην περιοχή της Φελώνης Ξάνθης. Για καλύτερη εκμετάλλευση του χώρου τοποθετήθηκαν 37 πάνελ φωτοβολταϊκών της εταιρείας Mage Powertec ονομαστικής ισχύος 265 W έκαστο και για την μετατροπή του συνεχούς ρεύματος σε εναλλασόμενο χρησιμοποιήθηκαν τρεις τριφασικοί αντιστροφέις της εταιρείας SMA τύπου SUNNYBOY 3300TL.

176 m2
Έκταση

37 πάνελ
τοποθετήθηκαν

2012
έτος κατασκευής

2 μήνες
χρόνος υλοποίησης  

___________
#7 – #9

Tαυτόχρονη εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε γειτονικές κατοικίες

Τo έργο αφορούσε την ταυτόχρονη εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε γειτονικές κατοικίες στην περιοχή της Αλκυόνης Ξάνθης. Στην πρώτη στέγη τοποθετήθηκαν 45 πάνελ φωτοβολταϊκών της εταιρείας Mage Powertec ονομαστικής ισχύος 220 W έκαστο και για την μετατροπή του συνεχούς ρεύματος σε εναλλασόμενο χρησιμοποιήθηκε τριφασικός αντιστροφέας της εταιρείας SMA/SUNNY τύπου TRIPOWER 10.000TL-10. Στη δεύτερη στέγη τοποθετήθηκαν 22 πάνελ φωτοβολταϊκών της εταιρείας Mage Powertec ονομαστικής ισχύος 220 W έκαστο και για την μετατροπή του συνεχούς ρεύματος σε εναλλασόμενο χρησιμοποιήθηκε τριφασικός αντιστροφέας της εταιρείας SMA/SUNNY τύπου Tripower 5000TL. Στην τρίτη οικία τοποθετήθηκαν στο δώμα 19 πάνελ φωτοβολταϊκών της εταιρείας Mage Powertec ονομαστική ισχύος 275W έκαστο και για την μετατροπή του συνεχούς ρεύματος σε εναλλασόμενο χρησιμοποιήθηκε τριφασικός αντιστροφέας της εταιρείας SMA/Sunny τύπου Tripower 5000TL.

SMA
Inverter

86 πάνελ
τοποθετήθηκαν

2011
έτος κατασκευής

2 μήνες
χρόνος υλοποίησης  

___________
#6

Φωτοβολταϊκό σύστημα 10kW σε οικία στην Διομήδεια Ξάνθης

To έργο αφορούσε την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος 9,9kW σε πέργκολα στην περιοχή Διομήδεια Ξάνθης. Προς πλήρη εκμετάλλευση του χώρου τοποθετήθηκαν 45 πάνελ φωτοβολταϊκλων της εταιρείας Mage Powertec ονομαστικής ισχύος 220 W έκαστο. Για την μετατροπή του συνεχούς ρεύματος σε εναλλασόμενο χρησιμοποιήθηκε τριφασικός αντιστροφέας της εταιρείας SMA/SUNNY τύπου TRIPOWER 1000TL-10. Η εγκατάσταση τοποθετήθηκε πάνω σε μεταλλικό στέγαστρο κατασκευασμένο από κοιλοδοκούς.

€18.000
προϋπολογισμός

45 πάνελ
τοποθετήθηκαν

2011
έτος κατασκευής

2 μήνες
χρόνος υλοποίησης  

___________
#5

Φωτοβολταϊκό σύστημα 10kW σε οικία στα Άβδηρα Ξάνθης

Το έργο αφορούσε την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος 9,90kW σε πέργκολα χώρου στάθμευσης οικίας στην περιοχή των Αβδήρων. Τοποθετήθηκαν 45 πάνελ φωτοβολταϊκών της εταιρείας Mage SOLAR ονομαστικής ισχύος 220 W έκαστο. Για την μετατροπή του συνεχούς ρεύματος σε εναλλασόμενο χρησιμοποιήθηκε τριφασικός αντιστροφέας της εταιρείας SMA/SUNNY τύπου TRIPOWER 10000 TL-10.

€28.905
προϋπολογισμός

45 πάνελ
τοποθετήθηκαν

2011
έτος κατασκευής

2 μήνες
χρόνος υλοποίησης  

___________
#4

Φωτοβολταϊκό σύστημα 10kW σε οικία στον Πετεινό Ξάνθης

Το έργο αφορούσε την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος 9,90 kW σε στέγη οικίας στην περιοχή Πετεινός Ξάνθης. Προς πλήρη εκμετάλλευση του χώρου τοποθετήθηκαν 36 πάνελ της εταιρείας MAGE SOLAR τύπου Mage Powertec plus mono με ισχύ (275W/τεμάχιο) σε νότιο προσανατολισμό, σε τετράριχτη στέγη. Για τη μετατροπή του συνεχούς ρεύματος σε εναλλασσόμενο χρησιμοποιήθηκε τριφασικός αντιστροφέας της εταιρείας SMA/SUNNY τύπου TRIPOWER 10000 TL-10. Το σύστημα στήριξης ήταν Mage Safetec.

€22.140
προϋπολογισμός

36 πάνελ
τοποθετήθηκαν

2012
έτος κατασκευής

2 μήνες
χρόνος υλοποίησης  

___________
#3

Φωτοβολταϊκό σύστημα 10kW σε οικία στον Πετεινό Ξάνθης

Το έργο αφορούσε την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος 9,805 kW σε στέγη οικίας στην περιοχή Πετεινός Ξάνθης. Προς πλήρη εκμετάλλευση του χώρου τοποθετήθηκαν 37 πάνελ φωτοβολταϊκών της εταιρείας MAGE SOLAR τύπου Mage Powertec plus mono ονομαστικής ισχύος 265 W έκαστο, σε τετράριχτη στέγη. Για τη μετατροπή του συνεχούς ρεύματος σε εναλλασσόμενο χρησιμοποιήθηκε τριφασικός αντιστροφέας της εταιρείας SMA/SUNNY τύπου TRIPOWER 10000 TL-10. Το σύστημα στήριξης είναι Mage Safetec.

€20.910
προϋπολογισμός

37 πάνελ
τοποθετήθηκαν

2011
έτος κατασκευής

2 μήνες
χρόνος υλοποίησης 

___________
#2

Φωτοβολταϊκό σύστημα 10kW σε οικία στην Χρύσα Ξάνθης

Το έργο αφορούσε την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος 10,4kW σε στέγη οικίας στην περιοχή Χρύσα Ξάνθης. Προς πλήρη εκμετάλλευση του χώρου τοποθετήθηκαν 39 πάνελ φωτοβολταϊκών της εταιρείας MAGE SOLAR ονομαστικής ισχύος 265 W έκαστο, σε τετράριχτη στέγη. Για τη μετατροπή του συνεχούς ρεύματος σε εναλλασσόμενο χρησιμοποιήθηκε τριφασικός αντιστροφέας της εταιρείας SMA/SUNNY τύπου TRIPOWER 10000 TL-10. Το σύστημα στήριξης είναι Mage Safetec.

€30.000
προϋπολογισμός

39 πάνελ
τοποθετήθηκαν

2011
έτος κατασκευής

2 μήνες
χρόνος υλοποίησης 

___________
#1

Φωτοβολταϊκό σύστημα 10kW σε οικία στον Πετεινό Ξάνθης

Το έργο αφορούσε την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος 9,805 kW σε δώμα οικίας στην περιοχή Πετεινός Ξάνθης. Προς πλήρη εκμετάλλευση του χώρου τοποθετήθηκαν 37 πάνελ με μεγάλη ισχύ (265W/τεμάχιο), σε στέγη τετράριχτη με νότιο προσανατολισμό. Για τη μετατροπή του συνεχούς ρεύματος σε εναλλασσόμενο χρησιμοποιήθηκε τριφασικός αντιστροφέας της εταιρείας SMA/SUNNY τύπου TRIPOWER 10000 TL-10. Το σύστημα στήριξης είναι Mage Safetec.

€30.000
προϋπολογισμός

37 πάνελ
τοποθετήθηκαν

2011
έτος κατασκευής

2 μήνες
χρόνος υλοποίησης