____________
#9

Νικολαϊδης – Χατζάκη Ε.Ε. :Φωτοβολταϊκό πάρκο 400kW στον Ίασμο Ροδόπης
Ανατέθηκε στην ΙΩΝΙΚΗ Renewables η εκπόνηση μελετών και οι εργασίες αδειοδότησης για φωτοβολταικο πάρκο 400kW στον Ίασμο Ροδόπης. Για τη δημιουργία του πάρκου έχει μελετηθεί η τοποθέτηση πάνελ της εταιρεία LUXOR ECOLINE 370W έκαστο. Τα συγκεκριμένα πάνελ χρησιμοποιήθηκαν λόγω μικρής ωφέλιμης επιφάνειας. Για τη μετατροπή του συνεχόμενου ρεύματος σε εναλλασσόμενο μελετήθηκε η τοποθέτηση 4 τριφασικών αντιστροφέων της εταιρείας Huawei SUN2000 100KTL-M1. Τέλος, ο χώρος θα διαμορφωθεί και θα περιφραχθεί.

399.9 kW
Ισχύς
μονάδας

9
Στρέμματα

10 ημέρες
Χρόνος εκπόνησης
μελέτης

Φεβρουάριος 2021
Έτος κατάθεσης
φακέλου

____________
#8

Σερεφιάς Μ.Ι.Κ.Ε: Φωτοβολταϊκό πάρκο 400kW στον Ίασμο Ροδόπης
Ανατέθηκε στην ΙΩΝΙΚΗ Renewables η εκπόνηση μελετών και οι εργασίες αδειοδότησης για φωτοβολταϊκό πάρκο 400kW στον Ίασμο Ροδόπης. Για τη δημιουργία του πάρκου έχει μελετηθεί η τοποθέτηση πάνελ της εταιρείας LUXOR ECOLINE 370W έκαστο. Τα συγκεκριμένα πάνελ χρησιμοποιήθηκαν λόγω μικρής ωφέλιμης επιφάνειας. Για τη μετατροπή του συνεχόμενου ρεύματος σε εναλλασσόμενο μελετήθηκε η τοποθέτηση 4 τριφασικών αντιστροφέων της εταιρείας Huawei SUN2000 100KTL-M1. Τέλος, ο χώρος θα διαμορφωθεί και θα περιφραχθεί.

399.9 kW
Ισχύς
μονάδας

9
Στρέμματα

10 ημέρες
Χρόνος εκπόνησης
μελέτης

Φεβρουάριος 2021
Έτος κατάθεσης
φακέλου

____________
#7

Πανταζή – Νικολαϊδης Ε.Ε.: Φωτοβολταϊκό πάρκο 400kW στον Ίασμο Ροδόπης
Ανατέθηκε στην ΙΩΝΙΚΗ Renewables η εκπόνηση μελετών και οι εργασίες αδειοδότησης για φωτοβολταϊκό πάρκο 400kW στον Ίασμο Ροδόπης. Για τη δημιουργία του πάρκου έχει μελετηθεί η τοποθέτηση πάνελ της εταιρείας LUXOR ECOLINE 370W έκαστο. Τα συγκεκριμένα πάνελ χρησιμοποιήθηκαν λόγω μικρής ωφέλιμης επιφάνειας. Για τη μετατροπή του συνεχόμενου ρεύματος σε εναλλασσόμενο μελετήθηκε η τοποθέτηση 4 τριφασικών αντιστροφέων της εταιρείας Huawei SUN2000 100KTL-M1. Τέλος, ο χώρος θα διαμορφωθεί και θα περιφραχθεί.

399.9 kW
Ισχύς
μονάδας

9
Στρέμματα

10 ημέρες
Χρόνος εκπόνησης
μελέτης

Φεβρουάριος 2021
Έτος κατάθεσης
φακέλου

____________
#6

Τσάκατος Ι.Κ.Ε.: Φωτοβολταϊκό πάρκο 400kW στον Ίασμο Ροδόπης
Ανατέθηκε στην ΙΩΝΙΚΗ Renewables η εκπόνηση μελετών και οι εργασίες αδειοδότησης για φωτοβολταϊκό πάρκο 400kW στον Ίασμο Ροδόπης. Για τη δημιουργία του πάρκου έχει μελετηθεί η τοποθέτηση πάνελ της εταιρείας LUXOR ECOLINE 370W έκαστο. Τα συγκεκριμένα πάνελ χρησιμοποιήθηκαν λόγω μικρής ωφέλιμης επιφάνειας. Για τη μετατροπή του συνεχόμενου ρεύματος σε εναλλασσόμενο μελετήθηκε η τοποθέτηση 4 τριφασικών αντιστροφέων της εταιρείας Huawei SUN2000 100KTL-M1. Τέλος, ο χώρος θα διαμορφωθεί και θα περιφραχθεί.

399.9 kW
Ισχύς
μονάδας

9
Στρέμματα

10 ημέρες
Χρόνος εκπόνησης
μελέτης

Φεβρουάριος 2021
Έτος κατάθεσης
φακέλου

____________
#5

ΒΙΛΜΑΡ Μ.Ι.Κ.Ε.: Φωτοβολταϊκό πάρκο 400kW στο Βανιάνο Ξάνθης
Ανατέθηκε στην ΙΩΝΙΚΗ Renewables η εκπόνηση μελετών και οι εργασίες αδειοδότησης για φωτοβολταϊκό πάρκο 400kW στο Βανιάνο Ξάνθης. Για τη δημιουργία του πάρκου έχει μελετηθεί η τοποθέτηση πάνελ της εταιρείας LUXOR ECOLINE 530W έκαστο. Τα συγκεκριμένα πάνελ χρησιμοποιήθηκαν λόγω μικρής ωφέλιμης επιφάνειας. Για τη μετατροπή του συνεχόμενου ρεύματος σε εναλλασσόμενο μελετήθηκε η τοποθέτηση 4 τριφασικών αντιστροφέων της εταιρείας Huawei SUN2000 100KTL-M1. Τέλος, ο χώρος θα διαμορφωθεί και θα περιφραχθεί.

399.9 kW
Ισχύς
μονάδας

14.59
Στρέμματα

10 ημέρες
Χρόνος εκπόνησης
μελέτης

Φεβρουάριος 2021
Έτος κατάθεσης
φακέλου

____________
#4

Διαμαντόγλου Αικατερίνη: Φωτοβολταϊκό πάρκο 100kW στον Πετεινό Ξάνθης
Ανατέθηκε στην ΙΩΝΙΚΗ Renewables η εκπόνηση μελετών και οι εργασίες αδειοδότησης για φωτοβολταϊκό πάρκο 100kW στον Πετεινό Ξάνθης. Για τη δημιουργία του πάρκου έχει μελετηθεί η τοποθέτηση πάνελ της εταιρείας LUXOR ECOLINE 370W έκαστο. Τα συγκεκριμένα πάνελ χρησιμοποιήθηκαν λόγω μικρής ωφέλιμης επιφάνειας. Για τη μετατροπή του συνεχόμενου ρεύματος σε εναλλασσόμενο μελετήθηκε η τοποθέτηση 4 τριφασικών αντιστροφέων της γερμανικής εταιρείας SMA τύπου STP 25000TL-10. Οι βάσεις που θα χρησιμοποιηθούν είναι της ελληνικής εταιρείας Alumil. Τέλος, ο χώρος θα διαμορφωθεί και θα περιφραχθεί.

99.9 kW
Ισχύς
μονάδας

5.7
Στρέμματα

10 ημέρες
Χρόνος εκπόνησης
μελέτης

Δεκέμβριος 2020
Έτος κατάθεσης
φακέλου

____________
#3

ΣΤΕΓΑΖΩ Ι.Κ.Ε: Φωτοβολταϊκό πάρκο 100kW στο Ζυγό Ξάνθης
Ανατέθηκε στην ΙΩΝΙΚΗ Renewables η εκπόνηση μελετών και οι εργασίες αδειοδότησης για φωτοβολταϊκό πάρκο 100kW στο Ζυγό Ξάνθης. Για τη δημιουργία του πάρκου έχει μελετηθεί η τοποθέτηση πάνελ της εταιρείας LUXOR ECOLINE 370W έκαστο. Τα συγκεκριμένα πάνελ χρησιμοποιήθηκαν λόγω μικρής ωφέλιμης επιφάνειας. Για τη μετατροπή του συνεχόμενου ρεύματος σε εναλλασσόμενο μελετήθηκε η τοποθέτηση 4 τριφασικών αντιστροφέων της γερμανικής εταιρείας SMA τύπου STP 25000TL-10. Οι βάσεις που θα χρησιμοποιηθούν είναι της ελληνικής εταιρείας Alumil. Τέλος, ο χώρος θα διαμορφωθεί και θα περιφραχθεί.

99.9 kW
Ισχύς
μονάδας

3.1
Στρέμματα

10 ημέρες
Χρόνος εκπόνησης
μελέτης

Οκτώβριος 2020
Έτος κατάθεσης
φακέλου

____________
#2

Γεωργανάκης: Φωτοβολταϊκό πάρκο 500kW στην Κοζάνη
Ανατέθηκε στην ΙΩΝΙΚΗ Renewables η εκπόνηση μελετών και οι εργασίες αδειοδότησης για φωτοβολταϊκό πάρκο 500kW στο Πολύραχο Κοζάνης. Για τη δημιουργία του πάρκου έχει μελετηθεί η τοποθέτηση πάνελ της εταιρείας LUXOR ECOLINE 370W έκαστο. Τα συγκεκριμένα πάνελ χρησιμοποιήθηκαν λόγω μικρής ωφέλιμης επιφάνειας. Για τη μετατροπή του συνεχόμενου ρεύματος σε εναλλασσόμενο μελετήθηκε η τοποθέτηση 5 τριφασικών αντιστροφέων της εταιρείας Huawei SUN2000 100KTL-M1. Οι βάσεις που θα χρησιμοποιηθούν είναι της ελληνικής εταιρείας Alumil. Τέλος, ο χώρος θα διαμορφωθεί και θα περιφραχθεί.

499.9 kW
Ισχύς
μονάδας

18.75
Στρέμματα

10 ημέρες
Χρόνος εκπόνησης
μελέτης

Σεπτέμβριος 2020
Έτος κατάθεσης
φακέλου

____________
#1

ΣΤΕΓΑΖΩ Ι.Κ.Ε: Φωτοβολταϊκό πάρκο 100kW στη Φελώνη Ξάνθης
Ανατέθηκε στην ΙΩΝΙΚΗ Renewables η εκπόνηση μελετών και οι εργασίες αδειοδότησης για φωτοβολταϊκό πάρκο 100kW στη Φελώνη Ξάνθης. Για τη δημιουργία του πάρκου έχει μελετηθεί η τοποθέτηση πάνελ της εταιρείας LUXOR ECOLINE 370W έκαστο. Τα συγκεκριμένα πάνελ χρησιμοποιήθηκαν λόγω μικρής ωφέλιμης επιφάνειας. Για τη μετατροπή του συνεχόμενου ρεύματος σε εναλλασσόμενο μελετήθηκε η τοποθέτηση 4 τριφασικών αντιστροφέων της γερμανικής εταιρείας SMA τύπου STP 25000TL-10. Οι βάσεις που θα χρησιμοποιηθούν είναι της ελληνικής εταιρείας Alumil. Τέλος, ο χώρος θα διαμορφωθεί και θα περιφραχθεί.

99.9 kW
Ισχύς
μονάδας

3.3
Στρέμματα

10 ημέρες
Χρόνος εκπόνησης
μελέτης

Ιούλιος 2020
Έτος κατάθεσης
φακέλου